Αντιστοίχιση μεγεθών
EUROPE ADULTS NEW21222324252627½33½33?34?35?36?37?38?39?40?40.55.566.577.588.591010½1111.512272828½2929½303131½3232½333434½3535½3636½3737½3838½3939½4040½4141½4242½4343½4444½4545½4646½4747½4848½49½50½11½38.5
EUROPE ADULTS NEW                                272828½2929½303131½3232½333434½3535½3636½3737½3838½3939½4040½4141½4242½4343½4444½4545½4646½4747½4848½49½50½45½38.5